Ontdek de meerwaarde van het DISC-rapport

Het DISC-model biedt een gemeenschappelijke taal. Doordat mensen zichzelf en anderen beter begrijpen ontstaat er meer onderling begrip. Bovendien biedt de DISC allen een taal waarmee ze gedrag kunnen beschrijven en zich aan elkaar kunnen aanpassen. Het werken met kleuren is een heel toegankelijke manier om elkaar te begrijpen.

Hoe helpt het jou?

  • Jouw unieke drijfveren en motivaties ontdekken en begrijpen. Je zelfkennis verdiepen en verfijnen
  • Je begrijpt de interpersoonlijke communicatie beter en reageert met meer flexibiliteit en gericht op efficiëntie
  • Je begrijpt de interpersoonlijke communicatie beter en reageert met meer flexibiliteit en gericht op efficiëntie
  • Je draagt bewust bij aan de verbetering van de kwaliteit van het teamwork en de sfeer binnen het bedrijf
  • Omgaan met conflictbeheersing
  • Verbeteren van het vermogen om in een team te werken

De vier kleuren en stijlen

Beweeg de muis over de ogen om meer te weten te komen

Image

Het rode profiel: Dominant

Mensen met een dominante stijl zijn waakzaam en direct. Ze zijn sterk in hun relaties met anderen, gericht op efficiëntie. Ze zijn gefocust op het te bereiken doel en gaan voor het eindresultaat. Dominante stijlen gaan uitdagingen aan, nemen verantwoordelijkheid en tonen autoriteit. De belangrijkste sterke punten van de dominante stijlen zijn hun progressie, leiderschap en besluitvormingsvermogen. Hun zwakke punten zijn inflexibiliteit, ongeduld, slechte luistergewoonten en moeite met ontspannen en genieten van het leven.

Het gele profiel: Invloed

Mensen met een invloedrijke stijl zijn direct en staan open voor hun omgeving. Ze kenmerken zich door eigenschappen zoals animatie, intuïtie en levendigheid. Maar ze kunnen ook als manipulatief, turbulent en prikkelbaar worden beschouwd als ze gedrag vertonen dat niet in de context past. De belangrijkste sterke punten van mensen met een invloedrijke stijl zijn enthousiasme, overtuigingskracht en gezelligheid. De belangrijkste zwakke punten zijn zijn betrokkenheid bij te veel dingen tegelijk, zijn ongeduld en zijn gebrek aan aandacht, waardoor hij zich snel verveelt.

Het groene profiel: Stabiel

Stabiele mensen zijn open en indirect. Voor zover zij van mening zijn dat hun omgeving en de bijbehorende regels bindend zijn en dat zij hier rekening mee moeten houden zullen zij een indirecte houding aannemen - zij observeren en "denken voordat ze handelen". Ze zijn relatief ongrijpbaar, warm en betrouwbaar. Ze richten zich op het kennen van anderen en het opbouwen van vertrouwen. De belangrijkste sterke punten van stabiele mensen zijn de zorg en liefde voor anderen. Hun belangrijkste zwakke punten zijn dat ze een beetje vertrouwen missen, te gevoelig zijn en soms gemakkelijk worden lastiggevallen.

Het blauwe profiel: Conformistisch

Mensen met een conformistische stijl zijn zowel indirect als gereserveerd. Ze zijn bezig met analytische processen en zijn vasthoudend en systematisch in het oplossen van problemen. Het kan een richtlijn zijn, vooral als je niet het juiste proces of de juiste procedure volgt. Mensen met een conformistische stijl zijn meestal perfectionistisch, serieus en ordelijk. De belangrijkste sterke punten van de conformistische mensen zijn precisie, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, controle en organisatie. De belangrijkste tekortkomingen zijn het uitstellen van sommige beslissingen omdat hij vindt dat hij niet alle informatie heeft en de neiging om kieskeurig en te voorzichtig te zijn.

Wil jij een uitgebreid demo profiel inzien? Dat kan!

Je hoeft alleen je email en je naam in te vullen. Met een demo profiel krijg jij inzicht in de opbouw en kwaliteit van ons DISC rapport. Zo ontdek jij de kracht van onze rapporten en kun je zelf beslissen of jij ook kiest voor kwaliteit. Door het aanvragen van een demo profiel wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen van Coaching and Tools.

Wat maakt DISC belangrijk?

De DISC StylesTM van Assessments24x7 is een analyse gebaseerd op het DISC-model van William Marston dat het gedrag van een individu beschrijft (natuurlijke stijl) en hoe hij/zij zich aanpast aan zijn/haar omgeving (aangepaste stijl). Marston identificeert vier verschillende gedragsstijlen: Dominantie (D), Invloed (I), Stabiliteit (S) en Conformistisch (C) en koppelt dit aan vier kleuren. Scroll door voor meer uitleg over de verschillende stijlen. 

Het kleurmodel stelt iedereen in staat om zijn of haar comfortzone en ongemak beter te begrijpen en zich bewust te worden van de eigen sterke en zwakke punten. Het model biedt strategieën om succesvol gedrag te ontwikkelen en om een houding aan te nemen die beter aansluit op de eisen van de omgeving. Door ander gedrag te ontwikkelen vergroot men zijn of haar aanpassingsvermogen en flexibiliteit, leert men beter te communiceren met anderen en vergroot het persoonlijke leiderschap. 

Het kennen van je eigen gedrag en het erkennen van dat van anderen vormt de sleutel om zowel de individuele- als ook de teamprestaties te verbeteren. 

Ons DISC rapport bestaat uit 3 delen:

  • Deel I richt zich op het begrijpen van elk van de DISC stijlen door hun eigenschappen te identificeren inclusief hun specifieke manifestaties. Het behandelt eveneens de zeven drijfveren die ons gedrag beïnvloeden.
  • Deel II laat zien wat jou uniek maakt en schetst zowel jouw gedragsvoorkeuren als je motivatiefactoren.
  • Deel III laat zien hoe jij je aan anderen kunt aanpassen en hoe anderen zich aan jou kunnen aanpassen, zodat jullie de samenwerking effectief kunnen afstemmen.

Een breed scala aan toepassingen

DISC EN DRIJFVEREN COMBINEREN

Middels DISC kun je gedrag goed begrijpen. De kleuren praten makkelijk. Door DISC te combineren met de drijfveren test kun je een laag dieper gaan. Je kunt daardoor rekening houden met behoeften en motivaties die het zichtbare gedrag uit de DISC analyse verklaren. Wij bieden verschillende combinaties die kunnen worden afgestemd op de (ontwikkel)behoefte. Door DISC en drijfveren te combineren maak je inzichtelijk hoe het hart verbonden is met het doen.