Emotionele Intelligentie Certificering

Ontdek hier de Emotionele Intelligentie certificering cursus voor coaches en trainers. Ook dit is een ICF erkende opleiding.

Waarom deze certificeringstraining ?

  • Je wilt meer inzicht in de werking van emotionele intelligentie en de invloed van emoties op gedrag
  • Je wilt mensen helpen begrijpen hoe emoties henzelf beinvloeden en wat de impact van hun emoties is op de mensen om hen heen
  • Je wilt individuen en teams inzicht bieden hoe emoties hen kunnen blokkeren bij het bereiken van doelen en resultaten
  • Je wilt leiders, managers en andere professionals helpen begrijpen hoe zij hun emotionele intelligentie toepassen in termen van stijl, voorkeuren en gedrag. Met andere woorden : hoe emotionele intelligentie zichtbaar is. Dat helpt om te weten wat ze kunnen doen om zichzelf en het team naar een hoger plan te krijgen
  • Emotionele intelligentietrainingen met professioneel en met zelfvertrouwen faciliteren
  • Je wilt online emotionele intelligentie-evaluaties uit kunnen voeren

Voor wie is deze certificeringstraining bedoeld?

Coach, trainer en consultants die deze tools (willen) inzetten bij hun opdrachten.

Leer individuen hun eigen emoties en die van anderen te herkennen. Je helpt jouw klanten met het herkennen van emoties. Hoe te reageren op emoties in een professionele werkcontext. En hoe emoties in te zetten om samen doelen te behalen.

Doel van de Emotionele Intelligentie training

Het doel van deze training is om de deelnemers vertrouwd te maken met de theoretische en vooral de praktische grondslagen van Emotionele Intelligentie. Door je te certificeren ben je in staat de EIQ analyse te gebruiken bij trainingen en adviezen. Daarnaast kun je organisaties ondersteunen bij de ontwikkeling van emotionele intelligentie. Je kunt Emotionele Intelligentie integreren in je coachingtrajecten en/of trainingen.

De EQ analyse helpt jou en je klanten:

Rekening kunt houden met emoties en hoe je ze kunt begrijpen
Om eigen emoties beter onder controle te krijgen en te houden
De emoties van een teamlid begrijpen en weten hoe er constructief op te reageren
Vertrouwen te creëren. Zodat mensen in een organisatie verandering ‘mee gaan’
Hoe om te gaan met conflictsituaties waarin de emoties hoog op kunnen lopen

 

Emotionele Intelligentie is de sleutel tot goede communicatie met anderen. Emoties inzetten en begrijpen geeft leiders vertrouwen om teams mee te krijgen.

 Een leider met een hoog EQ

Is zich bewust van eigen emoties en hoe de emoties zijn of haar  gedrag beïnvloeden

Let op de emoties van anderen en kijkt hoe deze te beïnvloeden

Is empathisch genoeg om de behoeften van anderen te begrijpen en kan zo optimaal communiceren

Het ontwikkelen van emotionele intelligentie stelt je als leider in staat om het eigen EQ te versterken of te verdiepen. Goede interpersoonlijke relaties dragen bij aan wederzijds vertrouwen. Vertrouwen motiveert mensen.

Aan de slag met de certificering training!

Help jouw klanten Emotionele Intelligentie te ontwikkelen

Het goede nieuws is dat het ontwikkelen van emotionele intelligentie iets is wat je kunt leren. Met de EQ testen kun je jouw klanten in 3 stappen leren met emoties te werken:

Observeer

Observeer

Observeer hoe je reageert op gebeurtenissen en hoe je met anderen omgaat: oordeel je snel voordat je alle feiten kent? Heb je vooroordelen? Probeer je in anderen te verplaatsen.

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek hoe je op gebeurtenissen reageert en hoe je met anderen omgaat. Probeer jezelf in de schoenen van de ander te plaatsen, wees open en luister naar hun opvattingen en behoeften.

Oefen

Oefen

Vraag je anderen om bevestiging voor wat jij bereikt hebt? Of kun je anderen juist de erkenning geven? Door anderen in ‘de spotlights’ te zetten zie je anderen en luister je naar ze. Het breekt situaties en mensen open.

Verleng uw ICF-accreditatie

De Emotionele Intelligentie certificering is een cursus die erkend wordt door de ICF. Onze trainingen komen in aanmerking voor het Continuing Coaching Education (CCE) programma ook voor bij- en nascholingspunten voor het vernieuwen van de ICF-accreditatie.

Klik hier voor onze geplande certificeringstraining